Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná máj 23, 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

INNPRO Robert Błędowski
Rudzka 65c
44-200 Rybnik
Poľsko
E -mail: 
Telefónne číslo: 533 234 303

1. Základný

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.