VIACKANÁLOVÝ MARKETING

Čo odlišuje INNPRO

Definujeme sa ako distribútor s pridanou hodnotou novej generácie a komplexná marketingová starostlivosť o značky v našom portfóliu je jedným z kľúčových prvkov našej stratégie. Sledujeme trendy a neustále hľadáme nové riešenia na ešte efektívnejšiu propagáciu značiek, s ktorými spolupracujeme. Špecializujeme sa na digitálny marketing, ako aj na outdoorové kampane.

S realizáciou marketingových aktivít máme dlhoročné skúsenosti. Zameriavame sa na interný aj externý marketing s kľúčovými obchodnými partnermi. Všetky aktivity priebežne monitorujeme a flexibilne prispôsobujeme potrebám značky.

V marketingu sa zameriavame na budovanie širokej, ale konzistentnej užívateľskej skúsenosti bez ohľadu na to, kde sa interakcia uskutočňuje. Veríme v potenciál značiek, ktoré máme v ponuke, a marketingové nástroje považujeme za kľúč k ich úspechu na trhu.

Kľúčoví názoroví vodcovia

Obsahový marketing

Sociálne mediá

Mediálne publikácie

Životný štýl a outdoor

Marketing značky

Marketing ovplyvňovaných osôb

Naša široká základňa kontaktov nám umožňuje efektívne vyberať influencerov, ktorí prirodzene zapadajú do filozofie značky. Spolupracujeme priamo s influencermi aj s agentúrami zaoberajúcimi sa influencer marketingom, čo nám umožňuje realizovať rôzne projekty – od komplexných kampaní až po ambasádorské programy.

PR a médiá

Neustále spolupracujeme s hlavnými technologickými portálmi v Poľsku a poskytujeme im najnovšie informácie o produktoch a značkách. Prostredníctvom aktivít v oblasti vzťahov s verejnosťou oslovujeme čo najširšie publikum. Nástroje PR nám umožňujú budovať pozitívny imidž značky a zvyšovať jej povedomie. Okrem online publikácií realizujeme aj množstvo aktivít s tradičnými médiami, ako je tlač, a publikujeme články v odborných a miestnych časopisoch.

Digitálne reklamné kampane

Platené reklamy v sieťach Meta Ads a Google Ads nám umožňujú osloviť konkrétne cieľové skupiny, ktoré sa zaujímajú o konkrétnu kategóriu výrobkov. Keďže máme úplný prístup k výsledkom kampaní v reálnom čase, môžeme ich flexibilne upravovať tak, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky. Obrázok, text, video – používame viacero reklamných formátov, aby sme oslovili rôzne publiká.

Sociálne médiá

Marketing v sociálnych médiách je jednou z kľúčových činností, ktoré vykonávame pre značky v našej starostlivosti. Správa stránok a profilov na platformách, ako sú Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn a Pinterest, nám umožňuje priamy kontakt s publikom a poskytovanie účinnej popredajnej podpory.

Spolupráca s obchodnými partnermi

Úzka spolupráca s kľúčovými obchodnými partnermi prináša priame predajné efekty a väčšiu viditeľnosť produktov v ich ponuke. Propagujeme špičkové produkty, organizujeme ich uvedenie na trh a propagačné akcie. Staráme sa tiež o dobrý imidž našich značiek v obchodných reťazcoch. Realizáciou mediálnych plánov vyvažujeme obchodné aj marketingové potreby.

Obsahový marketing

Webové stránky - od návrhu po správu

Navrhujeme a implementujeme stránky, ktoré kombinujú obchodné ciele s potrebami publika. Vďaka využívaniu špičkových riešení sú naše webové stránky responzívne, rýchle a vizuálne atraktívne. Štandardne používame nástroje webovej analýzy, aby sme ešte efektívnejšie reagovali na potreby používateľov. Vstupná stránka alebo internetový obchod – vždy vyberáme optimálne riešenie pre konkrétnu značku.

Obsah a SEO

Spájame trendy a tradície. Tvorba vizuálneho aj textového obsahu je pre nás dôležitá, aby sme efektívne oslovili publikum. Pri tvorbe obsahu dbáme nielen na jeho prijatie čitateľom, ale zohľadňujeme aj SEO/SEM optimalizáciu.

Mailing - vždy aktuálny

Budujeme si vlastné databázy príjemcov, aby sme boli v priamom kontakte so zákazníkmi, ktorí majú záujem o konkrétnu značku. Informujeme o uvedení produktov na trh, akciách a podujatiach značky.
Využívame aj mailingové agentúry na oslovenie širokého publika.

POS a OOH kampaň

Vonkajšia reklama

Billboardy, plagáty alebo reklamy na LCD obrazovkách sú stále dôležitými kanálmi na oslovenie konečného zákazníka. Zvýšenie povedomia o značke, upevnenie imidžu v pamäti publika, zvýšenie záujmu o kategóriu produktu – to sú len niektoré z cieľov, ktoré nám kampaň vo verejnom priestore umožňuje dosiahnuť. Vonkajšiu reklamu realizujeme vo veľkých poľských mestách, často ju kombinujeme s inými aktivitami (napr. podujatia, otvorenia stacionárnych predajní).

Podujatia a veľtrhy

Aktivity, ako sú veľtrhy, tematické podujatia a špeciálne akcie (napr. v stacionárnych predajniach), poskytujú možnosť priameho kontaktu s produktom a oslovenia zainteresovaného zákazníka. Organizujeme ich komplexne, spolupracujeme s viacerými partnerskými spoločnosťami a naše niekoľkoročné skúsenosti v odvetví nám umožňujú konať efektívne.

POS

Predaj v kamenných obchodoch podporujeme budovaním konzistentnej zákazníckej skúsenosti. Materiály na podporu predaja považujeme za ďalšiu príležitosť efektívne nadviazať kontakt so zákazníkom. Bez ohľadu na typ POS sa vždy zameriavame na kvalitu spracovania a realizovateľnosť.